หน้าแรก แท็ก รื่นร่มรมเยศ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ตอน 2

แท็ก: รื่นร่มรมเยศ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ตอน 2

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (9) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

พอเกิด วิริยะ จิตมีกำลังแล้ว ปีติ ความอิ่มใจก็เกิดขึ้นด้วย คนที่มีกำลังใจ ใจเข้มแข็ง ใจได้เห็นเป้าหมายอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปีติ มีความอิ่มใจขึ้นอย่าง...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 7 : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อย่างที่กล่าวแล้ว ระหว่าง สติ กับ สมาธิ สติเป็นตัวนำหน้า หรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อน แม้ว่าจุดหมายเราจะต้องการสมาธิ โดยเฉพาะต้องการสมาธิที่แน่วแน่เข้มมาก ...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ตอน 6 : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ในทำนองเดียวกัน ถ้าจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทำกิจกับอารมณ์ใดที่ไม่ต้องการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง ตรึง จับ กำกับ หรือคอยรั้งไว้ ก็เพียงพอที่...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 5 : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ในข้อ 1 ที่ว่าด้วย สติ ได้บอกว่า สติเป็นตัวที่จับ ดึง ตรึง หรือกำกับไว้ ทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนด ไม่หลุดลอยหาย หรือคลาดจากกันไป ในข้อ 6 นี้ ก็ว่า ส...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ตอน 3 : เสฐียรพงษ์ วรรณปก

องค์ประกอบที่ 2 “ธัมมวิจยะ” หรือ “ธรรมวิจัย” แปลว่า การวิจัยธรรม วิจัย นั้นแปลว่า การเฟ้นหรือเลือกเฟ้น คือการใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณา สอดส่อง ค้นคว้า ...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ตอน 2 : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

องค์แห่งการตรัสรู้และสุขภาพที่สมบูรณ์ ต่อจากนี้ก็ควรจะมาสำรวจกันว่า หลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้นั้นมีอะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไร โพชฌง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน