หน้าแรก แท็ก ร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่…) พ.ศ. …

แท็ก: ร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่…) พ.ศ. …

สภากทม.ตั้งทีมทบทวน ‘ค่าบำบัดน้ำเสีย’ ก่อนบังคับใช้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน