หน้าแรก แท็ก ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ

แท็ก: ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ

ถอดรหัส ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯ ยุคปฏิรูป เปิดช่องร้อง’นาย’

หมายเหตุ - สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ การพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน