วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
หน้าแรก แท็ก ลุ่มน้ำมูล

แท็ก: ลุ่มน้ำมูล

สุวรรณภูมิในอาเซียน : สุนทรภู่ รอบรู้ตำนานนิทาน ทั้งของไทยและเพื่อนบ้าน

สุนทรภู่ มีประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับตำนานนิทาน ทั้งในไทยและเพื่อนบ้าน รวมถึงจีน, อินเดีย ฯลฯ มีพยานหลักฐานอยู่ในงานวรรณกรรมของท่านเอง โดยเฉพาะพระอภ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ รัฐพุทธมหายานเก่าสุดในสุวรรณภูมิ

ประติมากรรมสำริดประโคนชัย มีจำนวนหนึ่งถูกลักลอบจาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ไปอยู่ยุโรปและอเมริกา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดเสวนาวิชาการ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ลุ่มน้ำมูล แหล่งเดิมบรรพชนขอมกัมพูชา

ขอม ไม่ใช่ชื่อชนชาติเฉพาะ ฉะนั้นชนชาติขอมจึงไม่มีจริง แต่คนส่วนมากถูกครอบงำให้เชื่อว่ามีชนชาติขอมจริงๆ ขอมเป็นชื่อทางวัฒนธรรม ใช้สมมุติเรียกคนบริเว...

รัฐพุทธมหายาน เก่าสุด อยู่ลุ่มน้ำมูล ในไทย ต้นแบบนครธม ในกัมพูชา

พระโพธิสัตว์สำริด (และประติมากรรมสำริดอีกจำนวนหนึ่ง) พบที่ปราสาทปลายบัด บนภูปลายบัด อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ เนื่องเพราะดินแดนแถบนั้น นับถือพุทธศา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไม่มีชนชาติขอม มีแต่คน (ใครก็ได้) เป็นขอม

คนดั้งเดิมแถบลุ่มน้ำมูล เช่น พิมาย, พนมรุ้ง, ภูปลายบัด ฯลฯ อาจถูกเรียกว่าขอมก็ได้ ใครจะรู้? “ขอม” ไม่ใช่ชื่อชนชาติเฉพาะ ฉะนั้นชนชาติขอมจึงไม่มีจริง ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test