หน้าแรก แท็ก วรรณกรรมไทย

แท็ก: วรรณกรรมไทย

กนกวลี พจนปกรณ์ : 5 ข้อ โอกาสทางรอดนักเขียนไทย

กนกวลี พจนปกรณ์ : 5 ข้อ โอกาสทางรอดนักเขียนไทย

ท่ามกลางความผันผวนของโลกปัจจุบัน เวทีสำหรับส่งเสริมงานวรรณกรรมไทย หากมองในภาพรวมผ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว แน่นอนว่าภาพที่หล...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : วรรณกรรมไทยในอ่างใบเก่า

วรรณกรรม (หรือที่เคยเรียกวรรณคดี) ในการศึกษาไทยทั้งระบบยังวนเวียนในอ่างใบเก่า ราวกึ่งพุทธกาล เรือน พ.ศ. 2500 เพราะครูบาอาจารย์ยังต้องตักเตือนปัญหาเก่า...

ยืม – แปลง – เลียน มรดกตกทอดของนวนิยายไทย?

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีข่าวหนึ่งในกลุ่มคนรักหนังสือที่เป็นประเด็นอย่างมาก คือข่าวนวนิยายของ ทมยันตี อย่าง "พิษสวาท" หยิบยืมพล็อตมาจากนิยายเรื่อง "Zisk...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน