หน้าแรก แท็ก วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

แท็ก: วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

AIS ประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

AIS ประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมมาภิบาล เมื่อวันท...

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

ท่านทั้งหลาย คอร์รัปชั่น (Corruption) “นับวันจะเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของโลก” เลวร้ายยิ่งกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพราะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่...

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

“คอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นภัยพิบัติของโลก” เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แตกต่างกับภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดแต่ธรรมชาติ แต่คอร์รัปชั่น (Corruption) ก็เป็นภัยพ...

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

“คอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นภัยพิบัติของโลก” เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แตกต่างกับภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดแต่ธรรมชาติ แต่คอร์รัปชั่น (Corruption) ก็เป็นภัยพ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน