วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
หน้าแรก แท็ก วันเยาวชนแห่งชาติ

แท็ก: วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ ผู้ใหญ่คิด ไฉนเยาวชนต้องเดินตาม : โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนในมิติต่างๆทั้งนี้เพราะเยาวชนเป็นพลังหรือกลไกที่จะเข้าไปมีส่วนในการสร้างสรรค์และพัฒ...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 20 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชน...

ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป...

‘สมเด็จพระสังฆราช’ ประทานคติธรรม ‘วันเยาวชนแห่งชาติ’

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ความว่า "ความไม่เป็นระเบียบเรี...

คอลัมน์ โลกสองวัย : 11 สาขา เด็กและเยาวชนดีเด่นกับผู้ทำประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีกำหนดวันนี้ขึ้นเนื่องจากคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 พระองค์ที่ทร...

กลุ่มเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางเพศ ให้กำลังใจ ด.ญ.อายุ 14 ถูกล่วงละเมิดที่พังงา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กันยายน กลุ่มเยาวชนจาก 11 สถาบันในเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน และองค์กรผู้หญิง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาต...

ดย.ชวนส่งผลงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ดย.จะดำเนินการคัด...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน