วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
หน้าแรก แท็ก วิฑูรย์ สิมะโชคดี

แท็ก: วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : คิดแบบดิจิทัล : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะ คู่แข่งใหม่ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรม มักจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง...

คุณภาพคือความอยู่รอด : IT เพื่อการบริหาร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปัจจุบันความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (IT หรือ ICT) จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมในงานบริการและการปรับปรุง...

คุณภาพคือความอยู่รอด : เพิ่มผลิตภาพในงาน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ เราเริ่มตระหนักในความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) ของธุรกิจบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมการบริการกันอย่างกว...

คุณภาพคือความอยู่รอด : ความสูญเปล่าทางการบริหาร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ความสูญเปล่า คือ ที่มาของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และนำไปสู่การ “ทำมากได้น้อย” ความสูญเปล่าทางการบริหารที่เป็นปัญหาจับต้องได้จะมี 2 เรื่องหลักๆ ก็คื...

องค์กร 4.0 : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

วันนี้หน่วยงานต่างๆ ต่างขานรับเรื่อง “Thailand 4.0” กันอย่างคึกคัก ด้วยความพยายามพัฒนาปรับปรุงองค์กรด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ...

คุณภาพคือความอยู่รอด : คนขี้สงสัย : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ผมเป็นคนขี้สงสัย และผมสงสัยตลอดมาว่าระหว่าง “ฝ่ายตลาด” และ “ฝ่ายผลิต” ฝ่ายไหนสำคัญมากกว่ากัน แต่เดิมผมเชื่อว่า ฝ่ายผลิตสำคัญมากกว่าเพราะเป็น “ผู้สร...

คุณภาพคือความอยู่รอด : สถิติที่น่ารู้ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ 40% ของคนดูทีวี อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป และใช้เวลาดูทีวี วันละ 2 ชั่วโมง 27 นาที แต่สถิติตัวเลขที่น่าตกใจ ก็คือ คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเ...

คุณภาพคือความอยู่รอด : ตอน ทางรอดของ SMEs : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

งานเสวนา “ทางเลือกและทางรอดของ SMEs” ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัท โพสต์ พับลิชชิง โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ไทย...

โอกาสของ Asia และ SMEs : โดยวิฑูรย์ สิมะโชคดี

การบรรยายของ แจ๊ก หม่า (Jack Ma) เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ “Entrepreneurship and I...

เก็บตกจากอุบลฯ โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไปร่วมทอดผ้าป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเก็บเกี่ยวความรู้มาเล่าสู่กันฟัง 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ สะพานบุญ ผมได้ไปร่วมงา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน