หน้าแรก แท็ก วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสมุทรปราการ

แท็ก: วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสมุทรปราการ

พระพุทธศาสนายังมั่นคง แต่ชาวพุทธเริ่มหมดศรัทธาสถาบันสงฆ์ : โดย ผดุง จิตเจือจุน

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศอินเดียและเจริญรุ่งเรือง ภายหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาก็ยังยั่งยืนมั่นคงเรื่อยมา จนถึงราว พ.ศ.1255 ก็ถู...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน