วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก แท็ก ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน

แท็ก: ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน

อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และศาลอาญาระหว่างประเทศ : โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน

วันที่ 27 มกราคม นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก โดยถือเป็น “วันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” (Holocaust) และวันดังกล่าวนี้ยังถือเป็นวันที่สามารถปลดปล่อยค่ายกักกัน...

สิทธิปฏิเสธการรักษาด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนา

ความเชื่อหรือความศรัทธาทางศาสนานับเป็นเสรีภาพอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของประชาชนทุกคน ที่จะเชื่อหรือนับถือศาสนาหรือไม่ก็ได้ และจะเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก...

กฎหมายป้องกันสังคมจากความแตกแยกหรือเกลียดชัง : โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาการก่ออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crime) อาชญากรรมประเภทนี้กระทำได้หลายรู...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test