หน้าแรก แท็ก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

แท็ก: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

เปิดแผนจัดการน้ำ แก้‘ภัยแล้ง-ท่วม’

หมายเหตุ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารและพัฒนาแหล่งน้ำ อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...

การศึกษาเพื่อสร้างเกณฑ์การใช้อ่างเก็บน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

วัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก็เพื่อเก็บกักน้ำที่มีมามากในฤดูฝนเพื่อไว้ใช้ในการเพาะปลูกฤดูแล้ง ส่วนวัตถุประสงค์รองก็คือ การใช้อ่างเก็บน้ำเพ...

พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแห่งชาติใช้แก้ปัญหากรุงเทพฯ ขาดนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปาได้จริงหรือ?

หลังจากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2514 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักได้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อ...

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ โดย:ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

เนื่องจากในปัจจุบัน (มกราคม 2561) การจัดการน้ำทั้งโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ เมื่อพิจารณาถึงในแง่วิชาการที่นำ...

การแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง : โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 หน้า 6 ได้ลงพิมพ์ใจความว่า “ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบค...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน