วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
หน้าแรก แท็ก สมชัย จิตสุชน

แท็ก: สมชัย จิตสุชน

รายงานหน้า 2 : ‘โควิด-19’กระทบใคร อย่างไร? ในมิติสังคม-เศรษฐกิจ

หมายเหตุ - เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการประเมินผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในมิติสังคมและเศรษฐกิจ โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านกา...

ขับเคลื่อน‘ปชต.’ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมายเหตุ - ความเห็นนักวิชาการจากเวทีอภิปราย เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำอันหลากหลายมิติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ส่วน...

บทความ ‘แผงลอย’ต้องจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ โดย : นฤมล นิราทร, สมชัย จิตสุชน

การออกมาเรียกร้องโดยผู้ค้าแผงลอย องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลดผลกระทบจากการจัดระเบียบการค้าแผงลอยและเสนอให้รัฐบาลและ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน