เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
หน้าแรก แท็ก สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

แท็ก: สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

เด็กหลังห้อง

กรณีกลุ่มเยาวชนบุกทำร้ายผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จนได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากไม่พอใจที่ค...

ท.ทหาร ฟังเสียงเด็ก โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่ยังคงถูกจับตามองในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบมากว่า 15...

นิสิต นักศึกษา พ้นกรอบกิจกรรมทาสี กินเหล้า : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน พจนา อาภานุรักษ์

ย้อนกลับไปในสมัย 40-50 ปีที่แล้ว กลุ่มนิสิตนักศึกษาถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม การใช้สถานภาพความเป็นปัญญาชน...

วันเด็ก ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญวันเด็ก

ประเทศไทยมีวันเด็กธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาถึง 62 ปี นับแต่ปี พ.ศ.2499-2561 คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโย...

ทวิภาษา : นโยบายการศึกษาที่รัฐต้องกำหนด : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

  “เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเรียนรู้ผ่านภาษาแม่” เป็นคำที่มักจะได้ยินทีมงานจากศูนย์ศึกษาฟื้นฟู ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษา...

ม่านบังตา อคติ มายาคติใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน , กมลวรรณ พลับจีน

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ้นจำนวนถึง 16,518 ครั้...

คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เด็กไทยไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ยาก มีเจตคติด้านลบกับวิชานี้ โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากใกล้ถูกยุบ นักเรียนลดจำนวนลงมาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ขาดค...

ชุมชนต้นแบบ : งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย:สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน-กมลวรรณ พลับจีน

ชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศที่มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็...

แพรกหนามแดง…นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน – พจนา อาภานุรักษ์

ชุมชนแพรกหนามแดง ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะพื้นที่บริเวณนี้มีลำคลองที่เชื่อมโยงกันถึง 36 ลำคลอง คนในชุมชนส่วนใหญ...

คลี่ครอบครัวไทยไม่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย:สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน – กมลวรรณ พลับจีน

เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ของสังคมคุณภาพที่เล็กที่สุด สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ทำหน้าที่หล่อหลอมกล่อมเกลา พัฒนาคุณภาพมนุษย์ทั้งทางด้านสมอง ด้านร่างก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน