หน้าแรก แท็ก สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

แท็ก: สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

รายงานหน้า2 : วิพากษ์‘กกต.บายพาส’ สั่งโทษประหาร‘อนค.’

หมายเหตุ - ความเห็นนักวิชาการประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาค...

ข้อคิดว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อองค์พระมหากษัตริย์ : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติถึงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไว้ตามมาตรา 13 (สำหรับองคมนตรี) มาตรา 191 (สำหรั...

หลักแนวบรรทัดฐาน คำพิพากษาศาลฎีกาจะกลับได้หรือไม่ : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ศาลยุติธรรมในประเทศไทยมี 3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดังนั้นศาลฎีกาจึงเป็นศาลสูงสุด หากศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีใดแล้วก็ถือว่าเป็นที่...

ดุลพินิจ กับ จิตวิญญาณ ของผู้พิพากษาตุลาการ

มีคำกล่าวอันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” ด้วยอำนาจหน้าที่ของศาลคือการพิจารณาพิพากษาคดี อันเป็นอำนาจสูงสุดหนึ่งในสามของการ...

คมคำ ประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ประกาศ ป.ป.ช. ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ตามมาตรา 102 เกิดปัญหาเพราะองค์กรใด : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ผู้เขียนขอความกรุณาเสนอแนวทางแก้ปัญหาในกรณีนี้ แต่ก่อนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ควรที่จะเริ่มพิจารณาให้เข้าใจเสียก่อนว่า ประกาศฉบับนี้มีที่มาอย่างไร เร...

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 114 และมาตรา 128 นั้นสำคัญไฉน โดย : สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใช้บังคับแก่บุคคลใดบ้าง มีปรากฏอยู่ตามมาตรา 4 บุคคลเหล่านี้จึงต้องสนใจบทบัญญัติของกฎหมายฉบ...

โทษประหารชีวิตกับสังคมไทย โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 บัญญัติว่า โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด มีดังนี้ (1) ประหารชีวิต (2) จำคุก (3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน ว...

99 ศพ กับความยุติธรรมที่เฝ้ารอคอย โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

** บทความ โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ป.ป.ช. เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2560 **  ร...

ภาพลักษณ์ผู้พิพากษา กับบ้านพักบนดอย : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

เมื่อเอ่ยคำว่า “ศาล” ย่อมเป็นที่เข้าใจของคนส่วนมากว่าหมายถึง “สถาบัน” เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา เป็นต้น และยังหมายถึง “ผู้พิพากษา” คือข้าราชการผู้ม...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน