หน้าแรก แท็ก สมาธิสั้น

แท็ก: สมาธิสั้น

ไม่ร้ายแรง แต่เรื้อรัง ‘สมาธิสั้น’ ภัยเงียบสำคัญในยุคสื่อใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของของผู้คนมากขึ้น ทั้งกับเยาวชนและผู้ใหญ่ และแม้เทคโนโลยีจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ค...

สิทธิการเล่น : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

พ่อแม่ใช้ไอแพดเลี้ยงลูกไม่ให้ซน สร้างสมาธิสั้น ก้าวร้าว เด็กติดเกมเป็นอาการป่วยทางสังคม เด็กไม่ได้เล่นสัมผัสกับธรรมชาติ และเพื่อนวัยเดียวกัน สังค...

การดูแลเด็กพิเศษ ในแบบฉบับของชาวบ้าน : โดย กนกศักดิ์ พ่วงลาภ

ที่เรามาประชุมกันในวันนี้ ก็เพื่อที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่ของการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผู้หญิงชุดแดงนี่ใครกัน น่ารักเชียว และยังมีอีกหลายคน...) ...

อุปกรณ์ IT ทำเด็ก “สมาธิสั้นเทียม”??

อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆ มากขึ้น จนทำให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดสมาธิในการเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน