หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

แท็ก: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ยูเนสโก ยกย่อง ‘พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโก ยกย่อง 'พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส' เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายอิทธิพล คุณปลื้ม ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน