หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แท็ก: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ จัดพิมพ์ปกหนังสือสวดมนต์รวมศาสนา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ในโอกาสที่รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องใ...
พระราชสาส์น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ควีนเอลิซาเบธ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหร...

ซ้อมใหญ่ครั้งแรก ‘ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค’ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 17 เมษายน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่ง...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรประสบอัคคีภัย ซ.โชคชัย 4

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 11 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพร...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้สิบตำรวจตรี บาดเจ็บเหตุปะทะ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ลำปาง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบร...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เปิดงานเมาลิดกลาง ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เปิดงานเมาลิดกลาง ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 3 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลิงศพ พลตรี สำเริง ไชยยงค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลิงศพ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ พระราชทานเพลิงศพ - เมื่อเวลา 14.29 น. วันที่ 3 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเน...

ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สปน.เผยการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ห้วงเวลา เมื่อวันที่ 3 เมษายน​ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 มีนาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน