หน้าแรก แท็ก สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

แท็ก: สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ความ (ไม่) รู้เรื่องแรงงานนอกระบบ (1) : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

“แรงงานนอกระบบ” มีการพูดถึงกันมากทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ แต่หลายคน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียน) ยังไม่ค่อยรู้เร...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : รถยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศไทย : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

เมื่อไม่กี่วันมานี้ผู้เขียนได้รับรายงานวิจัยซึ่งเพิ่งทำเสร็จอุ่นๆ จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ ที่ชื่อเรื่องค่อนข้างยาวว่า “การศึกษาผลกระทบของ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : แรงงานประมงทะเลปัญหาของชาติ

เมื่อปลายเดือนธันวาปีที่แล้ว มีการประท้วงกระทรวงแรงงานคัดค้านการลงนามในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง...

แรงงานไทย ผิดกฎหมายในเกาหลี : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

บทความวันนี้มาจากงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง “แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนวทางแก้ไข” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดี ...

คอลัมน์ดุลยภาพดุลยพินิจ สิงคโปร์ รวยก่อนแก่? โดย : สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

เมื่อคราวที่แล้ว (8 มิถุนายน 2561) ผู้เขียนเคยเล่าเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทยแล้ว วันนี้ขออนุญาตพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเพื่อนสมา...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ระบบการดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชนแบบบูรณาการ : โดยสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ระบบการดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชนแบบบูรณาการ ข่าวคราวสังคมผู้สูงอายุช่วงนี้เงียบเหงาไปเพราะโดนข่าวอื่นกลบ อาทิ คนอยากเลือกตั้งเดินขบวน ข่าวเงินทอนวัด...

แรงงานข้ามชาติ สมัยกรุงศรีอยุธยา (ตอนที่3) : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาชุดแรกในปี พ.ศ.2205 คือคณะของสังฆราชแห่งเบริต ชื่อ เดอลาบ๊อต ลัมแปต์ โดยประสงค์จะใช้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางใ...

แรงงานข้ามชาติสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตอนที่ 2) : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

แรงงานข้ามชาติรายต่อมาเป็นชาวโปรตุเกสที่อาจจะตามรอยมาร์โคโปโลที่ได้เดินทางมาทางตะวันออก (มาจีนเมื่อ พ.ศ.1814 ก่อนสมัยสุโขทัย) ชาวโปรตุเกสจึงมาถึงสยามก...

การเกษียณอายุของแรงงานภาคเอกชน : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

โดยทั่วไป นายจ้างในภาคเอกชนในประเทศไทยก็ไม่มีการกำหนดอายุเกษียณแน่นอนสำหรับลูกจ้าง (ยกเว้นบางบริษัท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อยส่วนใหญ...

Dreamers-ผู้เยาว์ต่างด้าวในอเมริกาฝันสะดุด : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรณีเด็กที่ติดตามพ่อแม่แรงงานต่างด้าวเข้ามา หรืออาจจะเกิดในประเทศไทยและเติบโตในประเทศไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่ยังไม่มีการแก้ไ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน