หน้าแรก แท็ก สุภชัย วีระภุชงค์

แท็ก: สุภชัย วีระภุชงค์

ผนึกศรัทธา 5 แผ่นดิน ‘สุภชัย วีระภุชงค์’ เปิดเบื้องหลัง ‘ธรรมยาตรา’ สำเร็จงดงาม

โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ บนเส้นทางยาวไกลถึง 5 ประเทศ ตั้งแต่พิธีเปิดโครงการ ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เข...

“โพธิคยาวิชชาลัย” สักการะพระเจดีย์พุทธคยา น้อมรำลึกพระพุทธองค์ สัญลักษณ์การหยั่งรากพุทธในไทย

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดกิจกรรมสักการะพระธาตุและวัดสำคัญในจังหวัดภาคเหนือ เป็นวันที่สาม อาทิ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิ...

เรียงคนมาเป็นข่าว : โดยคุณอ้อ

⦁...“พี่อ๊อด” สุภชัย วีระภุชงค์ นอกจากเป็นนักธุรกิจที่กว้างขวางในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ยังมีบทบาททางศาสนา ในฐานะ “เลขาธิการชมรมโพธิคยาวิชชาลัย ...

เชื่อมวิถีพุทธ โยงแผ่นดินสุวรรณภูมิ ‘ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง’

"ท่านพูดกับผมทำนองว่า ตัวท่านเองเป็นพระมาจนอายุกว่า 100 ปี ท่านเห็นจากสิ่งที่พวกเราทำ เห็นอุบาสก อุบาสิกา เพิ่งจะมีความคิดเชิงรุกในการนำพระพุทธศาสนามา...

ธรรมยาตรา ตอกย้ำ’พุทธศาสนา’ พลิก’ลุ่มน้ำโขง’

ศรัทธาร่วมกันในพระพุทธศาสนา เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน กำลังปรากฏเป็นรูปธรรมในอาเซียน กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ...

พลิกสุวรรณภูมิ โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดเสวนา "ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในทศวรรษ 2560-2569" ที่โรงแร...

12ปี แห่งความหวัง สันติสุขยังไม่สิ้นแผ่นดินใต้

นับจากปี 2547 ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 12 ปีเต็มแล้วที่เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง แทบมองไม่เห็นหนทางในการยุติหร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน