เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
หน้าแรก แท็ก สุรชัย เทียนขาว

แท็ก: สุรชัย เทียนขาว

การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาแก่จังหวัด ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง หรือรวมศูนย์อำนาจตลอดกาล

คําแถลงในโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 เร...
เดินหน้าประเทศไทย นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต่อกันเป็นสะพาน : โดย สุรชัย เทียนขาว

เดินหน้าประเทศไทย นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต่อกันเป็นสะพาน : โดย สุรชัย เทียนขาว

เดินหน้าประเทศไทย นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต่อกันเป็นสะพาน : โดย สุรชัย เทียนขาว แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กว่าจะได้มาถึงที่ประชุม...

การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต้อง Demand Side

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2549 ซึ่งเป็นแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี ที่สถานศึกษาต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒ...

กฎหมายอุดมศึกษา : จุดเน้นบางประการที่ต้องคำนึงถึง : โดย สุรชัย เทียนขาว

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นกฎหมายอุดมศึ...

แผนพัฒนาหมู่บ้าน เครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ : โดย สุรชัย เทียนขาว

ณ ปัจจุบันประเทศไทยได้เดินทางเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 11 (แผนพัฒนาระยะ 5 ปี) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาขอ...

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพของคุรุสภาจะเริ่มเมื่อไร : โดย สุรชัย เทียนขาว

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 46 ง. วันที่...

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นภารกิจหลัก : โดย สุรชัย เทียนขาว

สภาพปัจจุบันของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษาของไทย ดูเหมือนว่ายังอยู่ในภาวะที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบรวมทั้งยังเผชิญกับปัญหาการจัดอุ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน