หน้าแรก แท็ก สุริชัย หวันแก้ว

แท็ก: สุริชัย หวันแก้ว

ขับเคลื่อน‘ปชต.’ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมายเหตุ - ความเห็นนักวิชาการจากเวทีอภิปราย เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำอันหลากหลายมิติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ส่วน...

ประเพณี วัฒนธรรม และกรรมสิทธิ์ ในชีวิต”ชาวเล”

ท่ามกลางบรรยากาศการทำตัวเป็นไม้บรรทัดของสังคมไทยที่ตัดสิน "บางกลุ่มชาติพันธุ์" ว่า "เป็นอื่น" ชาวเล กำลังประสบปัญหาอย่างเดียวกัน!  ชาวเลเป็นคำปั...

09.00 INDEX ทิศทาง ‘กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย’ มองผ่าน ‘โคทม-สุริชัย-จอน’

ใครที่เรียกการออกโรงของ "กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย" ว่าเป็นการออกโรงของกลุ่ม "โลกสวย" แสดงว่าไม่รู้จัก ดร.โคทม อารียา ยิ่งกว่านั้น แสดงว่าไม่เข้าใจกระบว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน