หน้าแรก แท็ก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แท็ก: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : โดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน...

บทบาทของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รองรับทศวรรษที่สอง (2559-2564) โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

แม้ขณะนี้จะอยู่ในช่วงของการต่อสู้เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงเป็นรัฐสวัสดิการ เป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข เป็นของประชาชนทุกคน และไม่กลาย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน