หน้าแรก แท็ก หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา

แท็ก: หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (204) โอรสทั้ง 4 องค์ของทศรถ

เมื่อพระพรหมมีบัญชาให้เทพไปให้กำเนิดวานรดังกล่าวมาแล้ว พระองค์ก็ทรงให้กำเนิดชามพูวาน (Jambuwan) ในรามเกียรติ์ไทยมีชมพูพาน ชื่อเสียงใกล้กัน และเป็นพญาว...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (203) ต้นกำเนิด‘ราม’

ในรามายณะของอินเดียกล่าวว่า เมื่อมเหสีทั้งสามทองทศรถเสวยผลไม้ทิพย์ของพระอัคนีแล้วก็ตั้งครรภ์ เมื่อถึงกำหนดคลอด นางเกาศัลยาก็ให้กำเนิดราม นางไกเกษีให้ก...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (202) ศาสตร์สัญชีวินีของ‘ไกเกษี’

ในสมัยที่ท้าวทศรถครองกรุงอโยธยาอยู่นั้น มีอสูรตนหนึ่งชื่อสัมพร (Sambara) เป็นอสูรที่หยาบช้า ชอบระรานเทวดาให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เนืองๆ ได้บุกรุกยึด...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (201) พระเสาร์จากกำเนิด‘พระคเณศ’

เรื่องนกชฎายุหรือสดายุ ตามที่เล่ามาไม่มีกล่าวถึงในรามเกียรติ์ไทย แต่เราทราบเรื่องของพระเสาร์หรือพระศนิจากเรื่องพระคเณศว่า เมื่อนางปารวตีหรืออุมา มีลูก...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (200) เรื่องของนกชฎายุ

ในบรรดามเหสีทั้ง 3 นาง สุมิตราดูเหมือนจะสวยที่สุด แม้กระนั้นก็อยู่กันอย่างสงบ ไม่มีข้อรังเกียจเดียดฉันท์ผิดพ้องหมองใจกัน เพียงแต่ว่าไม่มีโอรสให้สืบสุร...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (199) ทศรถชาดก สำนวนเบงคาลี

ภรตกุมารไม่มีทางเลือกก็จำต้องเชิญฉลองพระบาทของพระรามและพระลักษมันกับนางสีดากลับกรุงพาราณสีด้วย สามปีต่อมาพระรามได้เสด็จไปกรุงพาราณสี เมื่อภรต, ลักษ...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (198) ราชวงศ์พระราม

เมื่อแรกเขียนเรื่องหนุมาน ก็ประสงค์แต่เพียงเล่าเรื่องแปลกๆ ของหนุมานที่ต่างไปจากรามเกียรติ์ของไทย ครั้นเขียนไปแล้วปรากฏว่ามีผู้อ่านพลอยสนุกไปด้วย เพรา...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (197) พระลามสำนวนลาว และพระรามชาดก

เรื่อง “พระลามชาดก” หรือ “พระรามชาดก” ที่เล่าจบไปในตอนที่แล้วเป็นเรื่องของลาว ที่เพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีอยู่หลายสำนวน เพื่อนคนนั้นเป็นชาวอีสานและมีญาติอ...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (196) พระลามราชคืนดีนางสีดา

ท้าวพระบุตร ท้าวพระรูปและนางสีดาอยู่กับพระฤษีด้วยความเป็นสุขหลายปี อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวพระบุตรเกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงมีอยู่เพียง 4 คนเท่านั้น ไม่เคยเ...

จิปาถะ ส.พลายน้อย : หนุมาน เทพแห่งสรรพวิทยา (195) กำเนิดท้าวพระรูป

เมื่อนางสีดากลับมาอยู่เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคแล้ว อยู่มาวันหนึ่งพวกทางสนมที่แวดล้อมอยู่ไม่เคยเห็นพญาราพณาสวร อยากรู้ว่ารูปร่างเป็นอย่างไรจึงให้นางสีดา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน