หน้าแรก แท็ก หลังการเลือกตั้ง

แท็ก: หลังการเลือกตั้ง

สุขภาพจิตหลังการเลือกตั้ง… โดย เฉลิมพล พลมุข

ความเป็นมนุษย์หรือคน ธรรมชาติหนึ่งในการอยู่ร่วมกันที่คาดหวังถึงความสุขทั้งระยะสั้นและระยะยาวนาน นัยยะหนึ่งอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในระบบความคิด ค...

เรื่องที่สิ้นสงสัยและที่ยังสงสัย หลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 : โดย กล้า สมุทวณิช

แม้ในขณะประมาณ 23 นาฬิกาของวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผมเขียนต้นฉบับนี้จะยังอยู่ในสภาพฝุ่นตลบ เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งที่เหมือนจะไม่เรียบร้อยนัก ทั้ง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน