วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
หน้าแรก แท็ก องค์การบริหารส่วนตำบล

แท็ก: องค์การบริหารส่วนตำบล

บทนำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 : เลือกตั้ง อบต.

การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภา อบต.กว่า 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ด้ว...
บทนำ เลือกตั้งท้องถิ่น

บทนำ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 : เลือกตั้งท้องถิ่น

บทนำ เลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท.ทั่วประเทศ ว่างเว้นมาตลอดช่วง 5 ปี ของรัฐบาล คสช. ต่อมาระบุว่าจะเกิดขึ้นหลังเลือก...

ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม : โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล

หน่วยงานของรัฐให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปแล้ว แต่อยู่ๆ ก็ไม่ไปทำงานหายไปพร้อมเงินและผู้ค้ำประกัน ก็เลยไปตามหาหลักฐานที่ธนาคาร ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลให้ไ...

อบต.เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย…ระดับรากหญ้า : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

รัฐบาลประกาศในขณะนั้น ประกาศให้ปี พ.ศ.2527 เป็นปีแห่งการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้คนไทยทุกคนในประเทศไทยจะมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี 2543 ซ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน