หน้าแรก แท็ก องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

แท็ก: องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

น.2รายงาน : ‘หม่อมเต่า’ดันแรงงานไทย สู่มาตรฐาน‘โออีซีดี’ มั่นใจรบ.ปริ่มน้ำอยู่ยาว

หมายเหตุ - ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือ “หม่อมเต่า” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ “มติชน” หลังเข้าไปนั่งบริหารงานในกระทรวงแรงงานครบ 1 เดือน ...

ความเหลื่อมล้ำ อำนาจนิยม ประชารัฐ ประชานิยมแอบแฝง เสถียรภาพ โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ผลงานศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำหลายชิ้นรวมทั้งของนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์ เช่น เจมส์ กาลเบรท...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน