หน้าแรก แท็ก อนุรักษนิยม

แท็ก: อนุรักษนิยม

ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ย่อไทม์ไลน์ ‘ปลดแอกชาติ’ ด้วยเรื่องจริงที่เป็นยิ่งกว่านิยาย

ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ย่อไทม์ไลน์ ‘ปลดแอกชาติ’ ด้วยเรื่องจริงที่เป็นยิ่งกว่านิยาย

‘ประวัติศาสตร์การเมืองฉบับย่อ ชาติเป็นของใคร? ทำไมจึงต้องปลดแอก’ คือข้อความในบรรทัดบนสุดของปกกระดาษสีแดงฉาน บอกเนื้อหา 282 หน้า ซึ่งอยู่ภายในหนังสื...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อีเวนต์อนุรักษนิยม กีดกันโลกยุคใหม่

"ทำอย่างไรจะเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้?" ผศ.ยุกติ มุกดาวิจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตั้งคำ...

อ.จุฬาฯ งงวาทะ ‘หนุ่มสาวต้องเป็นซ้าย แก่ไปต้องอนุรักษนิยม’ รับห่วงรุ่นลูกโตในสงครามความเกลียดชัง

อ.จุฬาฯ งงวาทะ ‘หนุ่มสาวต้องเป็นซ้าย แก่ไปต้องอนุรักษนิยม’ รับห่วงรุ่นลูกโตในสงครามความเกลียดชัง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ...

ปรากฏการณ์ประชุมสภา อนุรักษนิยมVSหัวก้าวหน้า

หมายเหตุ - เป็นความเห็นต่อปรากฏการณ์ในวันเปิดประชุมรัฐสภา กรณี ส.ส.บางกลุ่มแต่งกายในชุดชาติพันธุ์หรือตามเพศสภาพ รวมไปถึงวิวาทะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อนุรักษนิยม เพื่ออนาคต

"อนุรักษนิยม คือ การตีความใหม่ หรือให้ความหมายใหม่ แก่คุณค่าที่ตกทอดมาจากอดีต" ผู้นำความคิดของอนุรักษนิยม จึงต้องมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับอดีตและปั...

ประวัติศาสตร์อนุรักษ์นิยมไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

ประวัติศาสตร์อนุรักษ์นิยมไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ (มติชนสุดสัปดาห์ 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม; 5-11 สิงหาคม 2559) ประวัติศาสตร์อนุรักษ์นิยมไทย (1) ผมคิด...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ศิลปวัฒนธรรมของรัฐราชการ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ใน 5 ปี เด็กไทยจะเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อนุรักษนิยมไทย

คนชั้นนำเกณฑ์นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไปฟังการบรรยายโดยทหารแต่งเครื่องแบบยศนายพันเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในที่ประชุมห้องหนึ่งของรัฐสภา แล้วบันทึกภาพและ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน