หน้าแรก แท็ก อนุสัญญาแรงงานทางทะเล

แท็ก: อนุสัญญาแรงงานทางทะเล

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล-ร่วมแก้กฎเพิ่มความรับผิดเจ้าของเรือ

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และน.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนนายจ้างและลูกจ้า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน