เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก อาชีวศึกษา

แท็ก: อาชีวศึกษา

การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต้อง Demand Side

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2549 ซึ่งเป็นแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี ที่สถานศึกษาต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒ...

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาชีวศึกษา : โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออก...

การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา

การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา เป็นหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ว่าจะพิจารณาองค์ประกอบด้านใดจะพบว่ามีความไม่สมบูรณ์ไปเสียเก...

คนตามข่าว : ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ระทึกปมแก้แบบอควาเรียม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นั่งเก้าอี้ระหว่าง 2555-2559 ที่ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจร...

แนวประยุกต์การเรียนการสอน ตามแนวคิด Monozukuri ใน KOSEN กับระบบอาชีวศึกษาไทย : โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค...

อาจารย์หนุ่มอาชีวะอยุธยา รับอนาจารลูกศิษย์สาวปวส. สารภาพแอบชอบ

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากรณี น.ส.บี อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งคว...

ครูอาชีวศึกษา การผลิต การพัฒนา และมาตรฐานครูวิชาชีพ

ปัญหาของการอาชีวศึกษาของชาติ จัดเป็นปัญหาที่เรื้อรังด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะพิจารณาองค์ประกอบด้านใด พบว่ามีความไม่สมบูรณ์ไปเสียเกือบทุกด้าน ทั้งนี้ เกิดจากก...

อาชีวศึกษา : การปรับเปลี่ยนที่คาดหวัง : โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

บุคลากร คือองค์ประกอบที่มีส่วนอย่างสำคัญในความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ประเทศที่พัฒนาแล้วประกอบไปด้วยประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารงานของผู้ปกครองประเทศ...

อาชีวศึกษาในโครงสร้างการศึกษาของไทย : โดย คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การศึกษาของไทยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ การศึกษาระดับอนุบาล เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน ทั้งด...

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา โดย อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษา

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน