หน้าแรก แท็ก อินฟราฟัน : 24 เมย. 62

แท็ก: อินฟราฟัน : 24 เมย. 62

อินฟราฟัน : แจ้งเกิดกรมราง : นายขันตี

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562 เพื่อจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง หรือเรียกสั้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน