หน้าแรก แท็ก อุดมศึกษา

แท็ก: อุดมศึกษา

อว.ปิ๊งไอเดีย ผุดมหา’ลัยพุทธศาสนา หวังสร้างความเจริญทั้งวัตถุและทางธรรม

อว.ปิ๊งไอเดีย ผุดมหา’ลัยพุทธศาสนา หวังสร้างความเจริญทั้งวัตถุและทางธรรม มหาวิทยาลัย-อว.ปิ๊งไอเดีย ผุดมหา’ลัยพุทธศาสนา ทำวิจัยครั้งใหญ่เรื่องดินแดนสุว...

อาชีวศึกษา : วิศวกรรมย้อนกลับอุดมศึกษา : โดย วุฒิชัย กปิลกาญจน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นกระทรวงน้องใหม่ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารเชิงรุกโดยแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาส...

‘กอบศักดิ์’ เตรียมคุย “สุวิทย์” 25 พ.ค.นี้ ไม่กังวลต้าน “รวมอุดมศึกษา” เข้า “ก.วิทย์”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ...

คอลัมน์ โลกสองวัย : อุดมศึกษาเอกชน

ทุกวันนี้การเรียนในระดับอุดมศึกษา มิใช่เรื่องยาก ทั้งยังกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดว่า ต้องสำเร็จปริญญาตรี เว้นแต่ในว...

ประชาธิปไตยคือการรับฟัง : โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

ระบบการศึกษาของเราไต่ระดับตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปถึงอุดมศึกษา มีอาชีวศึกษาคั่นระหว่างนั้น การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาขั้นสูงสุด ...

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นภารกิจหลัก : โดย สุรชัย เทียนขาว

สภาพปัจจุบันของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษาของไทย ดูเหมือนว่ายังอยู่ในภาวะที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบรวมทั้งยังเผชิญกับปัญหาการจัดอุ...

มหาวิทยาลัย 4.0 : กับการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หรือพันธกิจตามพระราชบัญญัติของแต่ละสถาบัน ซึ่งในภาพรวมทุกมหาวิทยาลัยจะมีพันธกิจคล้ายๆ กัน 4 ด...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน