หน้าแรก แท็ก เก็บความข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางข้อมาเล่าต่อ โดย โคทม อารียา

แท็ก: เก็บความข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางข้อมาเล่าต่อ โดย โคทม อารียา

เก็บความข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางข้อมาเล่าต่อ โดย โคทม อารียา

ผมมีโอกาสไปรับฟังความเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กลุ่มต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน