หน้าแรก แท็ก เก่งและดีตามนิยามของชาติและทุน

แท็ก: เก่งและดีตามนิยามของชาติและทุน

เก่งและดีตามนิยามของชาติและทุน

มีดำริของผู้บริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการว่า ควรตัดโควต้าของนักเรียนซึ่งมีสำมะโนครัวในท้องที่ออกเลย ใน “โรงเรียนดัง” หรือที่เรียกว่าโรงเรียนที่มีก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน