หน้าแรก แท็ก เจ้านครอินทร์

แท็ก: เจ้านครอินทร์

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระร่วงไปเมืองจีน คือ เจ้านครอินทร์ จากรัฐสุพรรณภูมิ ได้ช่างจีนทำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสังคโลก ที่สุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหง ไม่เคยไปเมืองจีน ตามที่มีบอกในตำราประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานมีในงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของ ดร. สืบแสง พรหมบุญ ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทย ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เจ้านครอินทร์ เชื้อสายพระร่วงสุโขทัย จากรัฐสุพรรณภูมิ สถาปนารัฐอยุธยา

เจ้านครอินทร์จากรัฐสุพรรณภูมิ ยึดอยุธยา เป็นเจ้าของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทองคำในกรุวัดราชบูรณะ อยุธยา เจ้านครอินทร์ หรือสมเด็จพระนครินทราธิราช กษัตริย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จีนสนับสนุนเจ้านครอินทร์ ‘ยึดอยุธยา’

วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่เจ้าสามพระยาให้สร้างอุทิศถวายพระบิดาคือ เจ้านครอินทร์ (สมเด็จพระนครินทราธิราช) เจ้านครอินทร์ เดิมเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองรัฐสุพรร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อาหารไทย อร่อย ได้เทคโนโลยีจากจีน

อาหารไทยมาจากการประสมประสานอาหารในชีวิตประจำวันของคนอุษาคเนย์กับอาหารนานาชาติทั้งใกล้และไกล เช่น อาหารจีน ฯลฯ ที่ได้จากจีนมีอาหารหลายอย่าง แต่ลักษ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน