หน้าแรก แท็ก เด็ก เยาวชน พลเมือง โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

แท็ก: เด็ก เยาวชน พลเมือง โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

เด็ก เยาวชน พลเมือง โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ซึ่งตรงกับปีที่ท...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน