หน้าแรก แท็ก เมืองมโหสถ

แท็ก: เมืองมโหสถ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ศาลาไร้โรค ชัยวรรมันที่ 7 บำบัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพร

สุคตาลัย หมายถึง ที่ประทับของพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าแพทย์ ตามคติพุทธศาสนามหายาน) อยู่ปราสาทประธาน อโรคยศาล แปลว่า ศาลาไร้โรค เป็นสถานที่บำบัดรักษา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : รอยพระพุทธบาทคู่ ใหญ่ที่สุด เก่าที่สุดในอาเซียน

รอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่ที่สุด เก่าที่สุดในอาเซียน อยู่ที่เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็นรอยเท้าคู่เหมือนธรรมชาติ ยุคทวารวดี ราว 1,500 ปีมาแล้ว ...

พระคเณศ เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

พระคเณศ อายุราว พ.ศ. 1300-1400 สลักหินทราย ชำรุดเป็นชิ้นส่วนแยกย่อย แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างไม่ครบ ขุดพบบริเวณเทวสถานกลางเมืองมโหสถ อ. ศรีมโห...

ศิวลึงค์เมืองมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ศิวลึงค์ คือรูปสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ ทำเป็นอวัยวะเพศชาย ไมเคิล ไรท เคยอธิบายนานแล้ว จำได้เลาๆ ว่าศิวลึงค์ตั้งบนฐานโยนี หมายถึงกำเนิดมนุษย์หลั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน