หน้าแรก แท็ก เรียนไทยได้จีน

แท็ก: เรียนไทยได้จีน

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (179) 成语故事 (一七九)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 割臂之盟 ɡē bì zhī ménɡ (เกอ ปี้ จือ เหมิง) โดย คำว่า 割 ɡē (เกอ ) แปลว่า ตัดให้ขาด เฉือนให้ขาด ใน...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (178) 成语故事(一七八)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 鸟尽弓藏/鳥盡弓藏niǎo jìn ɡōnɡ cánɡ (เหนี่ยว จิ้น กง ฉาง) โดย คำว่า 鸟/鳥 niǎo (เหนี่ยว) แปลว่า นก 尽/盡 ...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (177) 成语故事 (一七七)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 败军之将/敗軍之將 bài jūn zhī jiànɡ (ไป้ จวินจือ เจี้ยง) โดย คำว่า 败/敗 bài (ไป้) แปลว่าพ่าย พ่ายแพ้ 军...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (176) 成语故事 (一七六)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 两鼠斗穴/兩鼠鬥穴 liǎnɡ shǔ dòu xué (เหลียง ฉู่ โต้ว เสว) โดย คำว่า 两/兩 liǎnɡ (เหลี่ยง) แปลว่า สอง เป...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (175) 成语故事 (一七五)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 爱屋及乌/愛屋及烏 ài wū jí wū (อ้าย อู จี๋ อู) โดย คำว่า 爱/愛 ài (อ้าย) แปลว่า รัก 屋 wū (อู) แปลว่า บ้...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (174) 成语故事 (一七四)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 过门不入/過門不入Guò mén bú rù (กั้ว เหมิน ปู๋ รู่) โดย คำว่า 过/過 ɡuò (กั้ว) แปลว่า ผ่าน เดินผ่าน 门/門...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (173) 成语故事 (一七三)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 安如泰山ān rú tài shān (อัน หรู ไท่ ซาน) โดย คำว่า 安ān (อัน) แปลว่า ตั้งมั่น มั่นคง หนักแน่น 如rú ...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (172) 成语故事 (一七二)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 百川归海/如百川歸海 Bǎi chuān ɡuī hǎi (ไป่ ชวน กุย ไห่) โดย คำว่า 百 bǎi (ไป่) แปลว่าจำนวนร้อย ในที่นี้...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (171) 成语故事 (一七一)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 开卷有益/開卷有益 kāi juàn yǒu yì (ไค เจวี้ยน โหย่ว อี้) โดย คำว่า 开/開 kāi (ไค) แปลว่าเปิด เปิดออก 卷j...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (170) 成语故事 (一百七十)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 张良纳履/張良納履 Zhānɡliánɡ nà lǚ (จาง เหลียง น่า หลวี่) โดย คำว่า 张良/張良 Zhānɡliánɡ (จางเหลียง) แปลว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน