วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
หน้าแรก แท็ก เรียนไทยได้จีน

แท็ก: เรียนไทยได้จีน

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (170) 成语故事 (一百七十)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 张良纳履/張良納履 Zhānɡliánɡ nà lǚ (จาง เหลียง น่า หลวี่) โดย คำว่า 张良/張良 Zhānɡliánɡ (จางเหลียง) แปลว...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (169) 成语故事 (一六九)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 忠言逆耳 zhōnɡ yán nì ěr (โจง เหยียน นี่ เอ่อร์) โดย คำว่า 忠 zhōnɡ (โจง) แปลว่าซื่อสัตย์ 言 yán (เ...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (168) 成语故事 (一六八)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 爱媵贱女/愛媵賤女 ài yìnɡ jiàn nǚ (อ้าย อิ้ง เจี้ยน นฺหวี่ ) โดย คำว่า 爱/愛 ài (อ้าย) แปลว่า รัก 媵 yìn...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (167) 成语故事 (一六七)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 双管齐下/雙管齊下 shuānɡ ɡuǎn qí xià (ชวาง กว่าน ฉี เซี่ย) โดย คำว่า 双/雙shuānɡ (ชวาง) แปลว่า คู่ เป็น...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (166) 成语故事 (一六六)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 积羽沉舟/積羽沈舟 jī yǔ chén zhōu (จี ยหวี่ เฉิน โจว) โดย คำว่า 积/積jī (จี) แปลว่า สะสม ทับทม 羽 yǔ (ยห...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (165) 成语故事 (一六五)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 风马牛不相及/風馬牛不相及 fēnɡ mǎ niú bù xiānɡ jí (เฟิง หม่า หนิว ปู้ เซียง จี๋) โดย คำว่า 风/風 fēnɡ (เฟิง...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (164) ตอนจบ 成语故事(一六四)下

หลังจากรัฐยหวียอมรับไมตรีจากรัฐจิ้นอย่างเปิดเผยแล้ว รัฐกั๋วเองก็รู้เห็นการกระทำของทั้งสองรัฐนี้มาโดยตลอด และได้พยายามส่งคนมาเจรจาพร้อมตักเตือนรัฐยหวีว...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (164) ตอนแรก 成语故事(一六四)上

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 假途灭虢jiǎ tú miè ɡuó (เจี่ย ถู เมี่ย กั๋ว) โดยคำว่า 假jiǎ (เจี่ย) แปลว่าเท็จ เสแสร้ง แกล้งทำเป็น...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (163) ตอนจบ 成语故事 (163)

ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ฉือโห้วรีบกลับไปหารือกับฉือเชว่ผู้เป็นบิดา เพื่อให้เหล่าขุนนางและไพร่ฟ้าประชาชนยอมรับโจวซวีในฐานะเจ้านายองค์ใหม่ ฉือเชว่จึงแนะนำว...

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (163) ตอนแรก 成语故事 (163) 上

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 大义灭亲/大義滅親dà yì miè qīn (ต้า อี้ เมี่ย ชิน) โดย คำว่า 大 dà (ต้า) แปลว่า ใหญ่ 义/義 yì (อี้) แปลว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test