หน้าแรก แท็ก เรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์ : การเป็นนักกฎหมายคือการอธิบายคำถาม ไม่ใช่ตอบคำถาม?

แท็ก: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์ : การเป็นนักกฎหมายคือการอธิบายคำถาม ไม่ใช่ตอบคำถาม?

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์ : โปรดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ยังอยู่ระหว่างตัดสินใจ (ของใครก็ไม่รู้) ว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ ด้วยระหว่างนี้รัฐบาลยังละล้าละลังอยู่กับการแก้ปัญหา “โควิด-19” ที่ระบาดใน...

เป็นผู้ใหญ่ทั้งที ต้องรู้ตัวเอง‘ถูก-ผิด’ : โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

iNเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี 2563 ได้ดำเนินการมาถูกต้องแล้ว เพียงแต่การลงมติในบางมาตราที่ไม่เป็นไปตามหลั...

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์ : ถึงเวลาเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประเทศต้นแบบ

ขณะปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยแรก เป็นระหว่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี 2563 วาระสอง เห็นว่านัดกันทุกวัน...

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดน์ : การเป็นนักกฎหมายคือการอธิบายคำถาม ไม่ใช่ตอบคำถาม?

ศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนแนะนำหนังสือ “ลงเรือแป๊ะ” ของวิษณุ เครืองาม ผมว่าไว้ว่า หลังวันอภิปราย โดยไม่มีการลงมติเรียบร้อย จึงพบว่า ความเป็นนักกฎหมายของรองนา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน