หน้าแรก แท็ก เรือนไทย

แท็ก: เรือนไทย

บ้านไทยในฝัน ของ ‘หนูน้อยกุ๊กไก่’

การเรียนรู้ของเด็กๆ วัยอนุบาลไม่ควรมุ่งไปที่การอ่าน การเขียน หรือท่องจำในห้องเรียน แต่เกิดได้จากการมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ สนใจ และ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไพร่บ้านคนจนเมือง ไม่มีสิทธิ์อยู่เรือนไทย เพราะเป็นเรือนของเจ้าขุนมูลนาย ขี้ข้าอยู่เรือนไทยมีความผิด

กระท่อม, กระต๊อบ, เรือนไม้ไผ่ใกล้สับปะรังเค เป็นที่อยู่อาศัยของคนยุคดั้งเดิมดึกบรรพ์ ราว 3,000 ปีมาแล้ว และของไพร่บ้านพลเมือง หรือชุมชนคนจนเมือง มีหลั...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เรือนไทย ใต้ถุนสูง ไม่ได้มีไว้หนีน้ำ แต่มีไว้หนีเสือสิงห์กระทิงแรด และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

เรือนที่มีใต้ถุนไม่ใช่เรือนไทยเสมอไป เพราะเรือนมอญ เรือนเขมร เรือนลาว เรือนละว้า (หรือลัวะ) รวมทั้งเรือนข่า เรือนขอม ฯลฯ ก็มีใต้ถุน เวลาพูดถึง “เรื...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน