หน้าแรก แท็ก เหน่อ

แท็ก: เหน่อ

เสียงเหน่อๆ สุนทรภู่เขียนบอกในนิราศ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

"เหน่อ" หมายถึง เสียงพูดต่างไปจากสำเนียงที่ถูกสถาปนาว่าเป็นมาตรฐาน เช่น เสียงเหน่อ, พูดเหน่อ สำเนียงมาตรฐาน คือเสียงพูดคนชั้นนำกรุงเทพฯ พบหลักฐานขณ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สำเนียงหลวงยุคอยุธยา ปัจจุบันเรียกเหน่อ ตกค้างตามท้องถิ่นต่างๆ

เหน่อสุพรรณ สร้างสรรค์ความเป็นไทย สมัยอยุธยา มีความหมายโดยสรุปว่ารัฐสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ใช้ภาษาไทย (สำเนียงเหน่อลาวลุ่มน้ำโขง) ในตระกูลไต-ไท เป็นภ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน