หน้าแรก แท็ก เหยี่ยวถลาลม : พลังของกม.

แท็ก: เหยี่ยวถลาลม : พลังของกม.

เหยี่ยวถลาลม : พลังของกม.

ภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 “อำนาจทางการเมือง” เปลี่ยนมาอยู่ในมือ “ปวงชนชาวไทย” ผ่านฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการระบบควา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน