หน้าแรก แท็ก เหยี่ยวถลาลม 2 พฤศจิกายน 2562

แท็ก: เหยี่ยวถลาลม 2 พฤศจิกายน 2562

เหยี่ยวถลาลม : อนาคตไทย

ถากถางกัน หยามหยันกันว่า “อนาคตใหม่” อาจกลายเป็น “อนาคตหมด” หรือว่า มีวันนี้ แต่อาจจะไม่มีอนาคต ว่ากันไป ไม่มีสิ่งใดแน่นอน มั่นคง และยั่งยืน ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน