หน้าแรก แท็ก แถลงการณ์พระอาการ

แท็ก: แถลงการณ์พระอาการ

แถลงการณ์กรมพระศรี

แถลงการณ์ ‘ฟ้าหญิง’ ฉ.2 เลื่อนผ่าตัดต้อกระจก พบกระดูกสันหลังอักเสบ

แถลงการณ์ฟ้าหญิง ฉ.2 เลื่อนผ่าตัดต้อกระจก พบกระดูกสันหลังอักเสบ แถลงการณ์ฟ้าหญิง - เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื...

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ ‘พระองค์โสม’ เสด็จไปประทับ ณ รพ.จุฬาฯ

เมื่อเวลา 01.26 น. วันที่ 2 กันยายน สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปป...

ปีติ ‘พระราชินี ใน ร.9’ ทรงหายเป็นปกติ เสด็จฯ กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬา...

แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 38

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 20.00 น. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 38 ความว่า ว...

แถลงการณ์พระอาการ “ในหลวง” ฉบับที่ 36

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 36 ความว่า ...

แถลงการณ์พระอาการ “พระราชินี” ฉบับที่ 3 เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา...

แถลงการณ์ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ” ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ...

แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 22

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 22 ความว่า ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน