หน้าแรก แท็ก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แท็ก: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : โดย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ใช้ในระยะเวลา 5 ปี ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์โล...

จริยธรรมแพทย์ : โดย เฉลิมพล พลมุข

ชีวิตมนุษย์หรือคนเมื่ออยู่รวมกันเป็นจำนวนมากสภาพปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ หลักการหนึ่งหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายกรอบแห่งหลักการจริยธรรมหรือส...

นโยบาย รบ.ใหม่ โดย นฤตย์ เสกธีระ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แตกต่างจากแผนเดิม แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับเดิม เมื่อเทียบกับนโยบายพรรคการเมืองแล้ว ต้องชิดซ...

“สศช.”ชี้จีดีพี5%ต่อปีมีโอกาสเกิดขึ้นในแผน12เหตุศก.โลกดีภัยแล้งสิ้นสุด-แต่สังคมสูงวัย-มีลูกน้อยยังเป็นปัจจัยฉุด

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตั้งการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งประเทศ (จีดีพี) ตามแผนพ...

เปิดแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งปี 60 ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” (1)

  ถ้าหากดูทิศทางการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะพบว่า 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์สำคัญ มียุทธศาสตร์ที่เก...

“พิชัย” ชี้ รัฐธรรมนูญใหม่ จะทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ล้มเหลว

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สำหรับ ปี 2560-64 ได้กำหนดให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวป...

บิ๊กตู่ เปิดประชุมร่างแผนพัฒนาศก. ลั่นคนโจมตีรบ.จากนอกประเทศไม่ใช่คนไทย

นายกรัฐมนตรี เปิดประชุมร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ้อเหมือนเป็นจำเลยที่ต้องทำให้ทุกอย่างสำเร็จ ยอมรับกดดันหลายเรื่องแต่ไม่โดดเดี่...

แผนพัฒนาเทคโนแครตไทย : ยิ่งเติบโตยิ่งไม่สมดุล โดย เกษียร เตชะพีระ

แผนพัฒนาเทคโนแครตไทย : ยิ่งเติบโตยิ่งไม่สมดุล ความคิดชี้นำเบื้องหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเทคโนแครตไทยรับทอดมาจากแนวคิด "ยุทธศาสตร์ก...

แผนแห่งชาติ : คนคำนวณ มิสู้ฟ้าลิขิต โดย เกษียร เตชะพีระ

แผนแห่งชาติ : คนคำนวณ มิสู้ฟ้าลิขิต อํานาจต่อให้มากเพียงไรก็ไม่ยั่งยืน ผู้กุมอำนาจก็เช่นกัน ถึงจะเป็นผู้กุมอำนาจอาญาสิทธิ์ก็ตาม เราจึงมักพบว่าผู้ก...

“ย้อนรอยแผนแห่งชาติ” โดย เกษียร เตชะพีระ

"ย้อนรอยแผนแห่งชาติ" หลังปรากฏกระแสข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่ารัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะมีกลไกบังคับผูกพันต่อเนื่องไปข้างหน้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน