หน้าแรก แท็ก โครงการส่วนพระองค์

แท็ก: โครงการส่วนพระองค์

โรงสีข้าว-โรงโค

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา โรงสีข้าว-โรงโค - เมื่อเวลา 10.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็...

สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ พัฒนาการผลิต-ปรับปรุงสินค้าเกรดพรีเมียม

เป็นประจำทุกปีในวันพืชมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน