หน้าแรก แท็ก โควิดวันนี้

แท็ก: โควิดวันนี้

ป่วยใหม่โควิด 2,455 ราย ดับเพิ่ม 33 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี เกินครึ่งป่วยโรคเรื้อรัง

โควิด-19 ไทยวันนี้ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย ดับเพิ่ม 33 ราย ยังเป็นกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี เกินครึ่งป่วยโรคเรื้อรัง เวลา 12.00 น. (วันนี้ 12 สิงหาคม) เฟซ...

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 33 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 33 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ...

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 34 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,253 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 34 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,253 ราย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ...

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 37 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,480 ราย กำลังรักษา 24,550 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 37 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,480 ราย กำลังรักษา 24,550 ราย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถ...

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 1,679 ราย เสียชีวิต 23 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2.3 ล้านราย

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 1,679 ราย เสียชีวิต 23 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2.3 ล้านราย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บร...

โควิดวันนี้ ติดเชื้อใหม่ 2,144 ราย เสียชีวิต 20 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2,317,520 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อใหม่ 2,144 ราย เสียชีวิต 20 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2,317,520 ราย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศู...

ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,366 กำลังรักษา 2.5 หมื่น! เสียชีวิตวันนี้ 20 ราย

ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,366 กำลังรักษา 2.5 หมื่น! เสียชีวิตวันนี้ 20 ราย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปร...

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 2,354 ราย เสียชีวิต 16 ราย เอทีเค อีก 4,814 ราย

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 2,354 ราย เสียชีวิต 16 ราย เอทีเค อีก 4,814 ราย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย เอทีเค 3,172 ราย

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย เอทีเค 3,172 ราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์ก...

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 1,967 ราย เสียชีวิต 19 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2.2 ล้านราย

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 1,967 ราย เสียชีวิต 19 ราย ป่วยสะสมระลอกปีใหม่ 2.2 ล้านราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน