หน้าแรก แท็ก ในหลวง

แท็ก: ในหลวง

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย นายอาเบะ ชินโซ ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย นายอาเบะ ชินโซ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้...

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทอัยการ ให้มีวิจารณญาณอันเที่ยงตรง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทอัยการ ให้มีวิจารณญาณอันเที่ยงตรง เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 3 กรกฏาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชฯ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ แด่พระราชินี

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฯ เฝ้าฯ ถวายเครื่องราชฯ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ แด่ พระราชินี เมื่อเวลา 17.57 น. วันที่ 3 กรกฏาคม พระบาทส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เบลารุส ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เบลารุส ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.ฟิลิปปินส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.ฟิลิปปินส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี ถวายดอกไม้ธูปเทียนพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี ถวายดอกไม้ธูปเทียนพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...

ในหลวง พระราชทานสิ่งของประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี พระราชทานสิ่งของประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระก...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของตร.ได้รับบาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิด

ในหลวง พระราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของตร.ได้รับบาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิด เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน