วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
หน้าแรก แท็ก ไตร27

แท็ก: ไตร27

ตาชั่งพันดาว 4พ.ย.2562 : โดย ไตร27

⦁...ข้อแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่ว ไม่ใช่คนดีไม่คิดชั่ว แต่คนดีห้ามใจไม่ทำตามคิดชั่วๆ ได้ การทำดีบางครั้งอาจเจ็บปวด แต่ในที่สุดคุณต้องได้รู้ว่าอยู่บนเ...

ตาชั่งพันดาว 23ก.ย.62 : โดย ไตร27

⦁...“อันการงาน คือคุณค่าของมนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุด อย่าสงสัย ถ้าสนุกด้วยการงาน เบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง เพราะการงานเป็นตัวการ ประ...

ตาชั่งพันดาว โดย ไตร27

⦁...“...คนเรานั้นเมื่อมีหน้าที่แล้วจะมีหน้าที่อย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมีอำนาจด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงอำนาจต้องให้เข้าใจว่า ถ้าประมาท ไม่ระมัดระวัง ...

ตาชั่งพันดาว 22ก.ค.62 : โดย ไตร27

⦁...สัปดาห์นี้ มี 2 วันสำคัญพุทธศาสนา อาสาฬหบูชากับเข้าพรรษา สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม ยกมาตอนหนึ่งว่า “...ในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่ว...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้า...

ตาชั่งพันดาว : โดย ไตร27

⦁...“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วย งานราชการซึ่ง...

ตาชั่งพันดาว : โดย ไตร27

⦁..."เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอารัก...

ตาชั่งพันดาว 15เม.ย.62 : โดย ไตร27

⦁...“สงกรานต์แปลว่า ก้าวหน้า สำหรับคนที่รู้ธรรมะ ใช้ธรรมะในการดับทุกข์ให้ออกไปเรื่อยๆ ลดความยึดมั่นถือมั่น ทำงานให้ลุล่วงโดยไม่ประมาท ถือว่าก้าวหน้า แ...

ตาชั่งพันดาว 25มี.ค.62 : โดย ไตร27

⦁...“คิดเร็ว ระวังอย่ารำคาญคนที่คิดช้า พูดคล่อง ระวังอย่าหงุดหงิดคนที่พูดตะกุกตะกัก ทำอะไรเก่ง ระวังอย่าดูหมิ่นคนที่ทำไม่เก่ง ถือศีล ระวังอย่าดูแคลนคน...

ตาชั่งพันดาว 4 มี.ค.62 : โดย ไตร27

  ⦁...“บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นขอ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test