หน้าแรก แท็ก ไตร27

แท็ก: ไตร27

ตาชั่งพันดาว ⦁...“สปีชีส์ที่เหลือรอดไม่ใช่สปีชีส์ที่แข็งแกร่งที่สุด

ตาชั่งพันดาว โดย ไตร27

⦁...“สปีชีส์ที่เหลือรอดไม่ใช่สปีชีส์ที่แข็งแกร่งที่สุด และก็ไม่ใช่สปีชีส์ที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นสปีชีส์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่ส...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“อิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ หากแต่คือการดำเนินชีวิต

ตาชั่งพันดาว

⦁...“อิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ หากแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคารพ และส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น” ข้อคิดจาก เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอ...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“คนมีปัญญา เขาไม่อวดความรู้ของตน แต่เมื่อถึงการใช้งาน

ตาชั่งพันดาว

⦁...“คนมีปัญญา เขาไม่อวดความรู้ของตน แต่เมื่อถึงการใช้งานก็เอาออกมาใช้ได้ทันที มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้น ที่อวดเขี้ยวอวดงาของตน” ธรรมะ หลวงปู่มั่น ภูริทั...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“เราเป็นนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด แต่เราเป็นทาส

ตาชั่งพันดาว

⦁...“เราเป็นนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด แต่เราเป็นทาสของถ้อยคำที่ได้พูดออกไป” วาทะ วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ⦁...ครบ 1 เดื...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“การปล่อยวางนั้น หากทำถูกต้อง จิตใจจะโปร่งเบา เบิกบาน

ตาชั่งพันดาว โดย ไตร27

⦁...“การปล่อยวางนั้น หากทำถูกต้อง จิตใจจะโปร่งเบา เบิกบานมีความกระตือรือร้น และมีความสุขทุกเมื่อ ไม่ว่ามีอะไรมากระทบหรือมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นก็ตาม ควา...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“ความทุกข์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวิต

ตาชั่งพันดาว

⦁...“ความทุกข์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวิต และเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้ก้าวไปข้างหน้า พวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรค ควรเห็นว่าอุปสรรคเป็นเคร...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“คุณสามารถจองจำคนได้ แต่ไม่สามารถจองจำความคิดได้

ตาชั่งพันดาว

⦁...“คุณสามารถจองจำคนได้ แต่ไม่สามารถจองจำความคิดได้ คุณสามารถเนรเทศคนได้ แต่ไม่สามารถขับไล่ความคิดของเขาได้คุณสามารถฆ่าคนได้ แต่ไม่สามารถฆ่าความคิดขอ...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบ หรือไม่ชอบใคร

ตาชั่งพันดาว

⦁...“เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบ หรือไม่ชอบใคร หรือเพื่อที่จะให้ใครมาชอบ หรือชัง แต่เราเกิดมาสู่โลกนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะท...

ตาชั่งพันดาว : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564

⦁...ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีค...
ตาชั่งพันดาว ⦁...“ขอให้สร้างคนดี มากกว่าสร้างคนเก่ง เพราะหากเป็นคนเก่ง

ตาชั่งพันดาว โดย ไตร27

⦁...“ขอให้สร้างคนดี มากกว่าสร้างคนเก่ง เพราะหากเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดี ก็อาจเป็นโทษแก่บ้านเมืองได้” พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ⦁...ปิดแฟ้มคดี...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน