หน้าแรก แท็ก ไหว้ครู

แท็ก: ไหว้ครู

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไหว้ครูปัจจุบัน เพื่อผดุงอำนาจนิยม

ไหว้ครูสมัยโบราณเป็นพิธีแสดงความคารวะ หลักการ เท่าเทียมของครูกับศิษย์แต่ไหว้ครูสมัยปัจจุบันเป็นพิธีผดุงอำนาจนิยมให้มีความเหลื่อมล้ำอย่างมั่นคง มั่งคั่...

นวัตกรรม‘พานไหว้ครู’ และวัฒนธรรมการล้อเลียน : โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนที่เคยชื่นมื่น ซาบซึ้ง น้ำหูน้ำตาไหลกันทั้งครูและศิษย์ มาปีนี้สร้างความสนใจให้แก่สังคมนอกรั้วโรงเรียน และสังคมการเมืองได้ไม่น...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไหว้วิชาความรู้ ไหว้ครูที่ตายแล้ว

"ชีวีนี้สั้น วิชาความรู้เป็นนิรันดร์สมัย" ถ้าจะมีพิธีไหว้ครู ก็ควรไหว้หลักการบางอย่างของวิชาความรู้ซึ่งเป็นครูผู้อมตะ นิรันดร์กาลอย่างแท้จริง อ.นิธ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไหว้ครูที่ตายไปแล้ว ไม่ไหว้ครูเป็นๆ

เข้าฤดูไหว้ครู ที่มักแสดงตนรักความเป็นไทยอย่างสำเร็จรูป ว่าไหว้ครูเป็นประเพณีไทยมาแต่โบราณกาล หนักข้อก็ลากย้อนถึงยุคสุโขทัย โดยเน้นไหว้ครูที่มีตัวเป็น...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน