ประกาศผล TCAS รอบ 4

ตรวจรายชื่อ TCAS (รอบ 4) ได้ที่นี่

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

กรุณากรอกรหัสนักเรียน จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

โปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันผลเป็นทางการได้ที่เว็บสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

https://app.cupt.net/tcas61anno4/